10 September, 2010

G'bye til australsk champagne

Slut for champagne fra Australien. Det er resultatet af en større aftale i EU-regi.

Ofte tænder franskmændenes hidsige forsvar for eneretten til geografiske betegnelser af egne produkter smilet i en dansker. Måske hænger smilet sammen med, at der ikke er ret mange danske produkter, der har denne beskyttelse.

Med aftalen får Australien over 100 af sine geografiske betegnelser beskyttet. For EU er tallet 11. Ifølge BBC sælger Australien vin til EU for 643 millioner euro, mens EU-landene sælger vin for 68 millioner euro den modsatte vej. Heraf udgjorde champagnemarkedet ifølge CIVC's eksportstatistik 2,93 millioner flasker i 2009, hvilket svarer til 42 millioner euro. Champagnen tegner sig dermed for en stor del af værdien af EU's vineksport.

Den nye aftale træder i kraft den 1. september 2011 og omfatter også navne som Bourgogne, Chablis, Graves og Sauternes. Der er bl.a. også indgået en ikke helt så vidtgående aftale med USA.

No comments: