31 August, 2014

Druerne er et par streger eller tre fra mål

 
Posted by Picasa
Vores druer i Champagne er nu nogle få uger fra høststart.

Sporadisk godt vejr siden midten af juli. Men druer modner alligevel.

Første farveskift
Pinot'erne foretog deres første tøvende skift fra syregrønt over i det blålilla for en tre uger siden. Et af de første synlige tegn.

Vi lader det nu ikke blive ved farvestudierne. Nænæ.

Dette er Champagne, hvor man går videnskabeligt til værks. Måler ting. Lader andre måle deres ting, og sammenligner.

Første måling
I første omgang har vi nu ladet andre måle. Det vil sige de vinbønder, der allerede var ude at samle prøver i den første del af august, hvor vi ikke selv kunne spotte store ændringer nogle steder. Og forresten også gik på ferie.

Den 11. august kom den første statistik over tingenenes generelle tilstand fra CIVC-teknikerne:

- sukker nok til at levere 3,1% vol (Chardonnay) og hhvis 3,6% vol og 3,7% vol (Pinot Noir og Pinot Meunier), Marne-tal
- masser af syre (hhvis 22,0 22,6 og 21,6 g H2SO4 per liter)

De tidlige målinger er altid ret sporadiske, det er manges ferietid, men jo mere vi nærmer os høsttiden, jo flere målinger kommer ind, og så bliver statistikken mere dækkende. Og også mere interessant.

Tredje måling
Den første del af modningen er altid meget langsom. Den næste periode er meget hurtigere, går nærmest brat opad.

Men vi lader stadig de andre om måleriet og fortsætter ferien.

- sukker nok til at levere 4,6% vol (Chardonnay) og hhvis 5,4% vol og 5,2% vol (Pinot Noir og Pinot Meunier), Marne-tal
- stadig meget syre (hhvis 19,9 19,3 og 19,5 g H2SO4 per liter)

Det kølige vejr modvirker fortsat svamp, men ingen tager skade af lidt sol i august, heller ikke vindruer.

Sjette måling
Modningen skrider stadig fremad i frisk tempo.

- sukker nok til at levere 6,7% vol (Chardonnay) og hhvis 7,2% vol og 7,0% vol (Pinot Noir og Pinot Meunier), Marne-tal
- syren er faldet (hhvis 14,4 14,2 og 13,7 g H2SO4 per liter)

Målet er et sukkerniveau højt nok til mindst 9,5% vol, meget gerne mere, men det er blandt andet niveauet af syre, der også bestemmer. Et forholdsvis højt niveau er væsentligt for champagne.

Druernes indhold af syre er faldet en hel del. Bærrene er store, vægten er et pænt stykke over 100 gram i snit, og det ligner allerede et af de "tunge" år som 2004 eller 2011.

Først tættere på høsttid vil kurven flade ud. Den sidste sødme - i form af mere sukker men også mindre syre - optager druerne i mere adstadigt tempo.

Vejret kort
Det meste af sommeren har vejret holdt en kølig stil med sporadisk varme, ditto sol og den velkendte, tunge, grå himmel over Champagne.

Af og til med meget regn, men med kølige nætter og vind har regnen ikke givet store problemer med svampesygdomme som gråskimmel, meldug og vinmeldug. Det kan nås endnu, men det kan også undgs med den fulde sol, der er lovet til skolestart tirsdag.

Vi går selv i marken for at måle egne druer for anden gang mandag.

30 August, 2014

Brus med bobler, bobler af brus

 
Posted by Picasa
Personligt har jeg ikke sagt det mindste kvæk om den danske trussel mod appellationen.

Det er flere år siden, at jeg offentliggjorde beviset, og intet er sket i sagen i flere år.

Vi har også undervejs truffet en jurakyndig person, der lovede at passe godt på brusen, og måske havde mere at have det i end de fleste.

I hvert fald mere end mig, der blot har undlagt at sige noget, samt naturligvis afkrævet det samme af Alain. Endda også selvom det naturligvis har gjort lidt ondt.

Forestil jer lige, alle disse somre i Danmark foran alle disse isboder, der ALLE som en har haft forbryderen udstillet på første parket. Vores munde har alligevel været lukket som østers. Danske såvel som franske.

Men vi bestemmer jo ikke alt.

Nogen har åbenbart sladret.

Og måske er der rent faktisk uvidende, uskyldige, umælende personer, der kunne tro, at der er champagne i en sådan brus. Andre kunne måske overbevises om, at brus kan blive til champagne.

Hvem ved? Intet er vel umuligt for den, hvis tro er stærk. Nok.

29 August, 2014

Se gult på en helt almindelig fredag

 
Posted by Picasa
Gult er godt, og jeg fik lukket øjnene helt op, da jeg slog op på side 11 i det engelske vinblad, Glass of Bubbly.

Billedet er ret dækkende for, hvad der foregår på vinbaren le Petit i Torvehallerne, konstaterer vi.

Det er nemlig os, der sørger for at få fragtet de nødvendige forsyninger til København, og afgangene er hyppige henover året.

Champagnen bobler lystigt i glassene, og ikke mindst fredag efter fyraften er der umanerlig tæt besat rundt om disken. Hyggeligt.

Se bare her. Det kan kun blive en god weekend.

28 August, 2014

2014 nærmer sig sundt, surt og støt

 
Posted by Picasa
Godmorgen til jer alle.

Ferien er slut. Sidste heat før vinhøst i gang.

Foreløbig har vi selv spadseret vinmarkerne igennem, endnu ikke for at samle druer ind, vi kigger på bærrene, og ja, de er fine, og nøjes indtil videre med at skimme de andres målinger, der har været i gang i flere uger.

Druemålinger
Hvert år samler vinbønder overalt i Champagnes marker druer i deres parceller, vejer og presser disse og måler mostens indhold af sukker og syre. Det husker du måske fra andre år.

Få og spredte målinger i begyndelsen, hvor mange stadig er på ferie, og flere og flere, som vi nærmer os høsttiden.

Tættere på dagen - le Jour J - går vi også selv ud og sanker og måler og alt det der, men lige nu klarer vi os glimrende med de andres vurderinger. Der er et stykke vej endnu. Druernes modning er lige nu cirka halvt gennemført.

Den generelle statistik, som CIVC's tekniske afdeling står for - og det må være sådan noget som dem, landmænd diskuterer dyrkningsmetoder, nye afgrøder og hvad ved jeg med - er ikke mindst interessant for sin analyse. Nogen gange det, der står, og andre gange, det, der netop ikke er nævnt.

Sunde druer
Et andet interessant aspekt lige nu er druernes tilstand.

Flittige læsere her vil gennem årene have hørt om alle de kalamiteter, der kan ramme en vindrue. Det er ikke småting.

I år er nogle af klaserne da også brændemærket af solen, der er millerandage fra blomstringen (bittesmå druer blandt almindelige af størrelse i samme klase), og en smule hagl har nogle af markerne også lagt blade til. Men den generelle tilstand er foreløbig rigtig fin.

Da Alain spadserede igennem hele molevitten dagen efter vores hjemkomst fandt han et enkelt bær med gråskimmel.

Jeg skal hilse at sige, at det er foreløbigt til at leve med så få uger, før det sker.

Syre og start
Sommeren har juni og en god del af juli igennem været så varm og tør, at kun meget lidt svamp tilsyneladende har kunnet tage plads (det kræver blandt andet fugt). Defor har svampesporer trods augusts skiftende og efterhånden helt efterårsfugtige opførsel ikke rigtig fået fat endnu.

Vinstokkene bærer mange klaser. Nogle led under den høje varme først på sommeren, men rigeligt sidder tilbage. De er foreløbigt ret syrlige, så vi ser gerne varmen tilbage. Den er meldt retur, når skolen begynder igen i næste uge. Sådan er det jo, når sommerferien er slut, ikke?

Høstens start bliver besluttet den 3. september. Selv går vi og drømmer om den 15.