03 March, 2011

Hvidt af kridt

 
Posted by Picasa
Et bjerg af undergrund i Champagne kan for eksempel se sådan her ud.

Det er denne lille fyr, der utrætteligt kører på med sit ødelæggende forehavende.

 
Posted by Picasa
Og den store fyr her, der løfter ton efter ton op af hullet.

 
Posted by Picasa
Efterhånden begynder omridset af nye underjordiske faciliteter at aftegne sig.

 
Posted by Picasa
Planen er at have to nye presser klar til næste vinhøst.

Læs også "De roder op i kridtet

No comments: