28 November, 2010

Mere delimitation

 
Posted by Picasa
De bløde bakker mellem landsbyerne Soulières og Etrechy. Kommer her mon flere vinstokke i løbet af de næste 10 år?

Champagnes vinmarker er så godt som fuldt udplantet.

For nogle år siden besluttede et lille flertal på den årlige generalforsamling i foreningen af vinbønder at bede INAO gå i gang med det omfattende arbejde at finde nogle flere. At udvide den såkaldte delimitation, hvilket betegner det område, hvor man må dyrke vindruer til champagne.

Beslutningen kom, fordi det ikke længere var muligt at udvide yderligere, samtidig med at salget siden årtusindskiftet havde været både godt og stigende fra år til år. Selv den økonomiske krise ser ud til at blive en ret kortvarig parantes i Champagnes økonomi, også selv de små vinbønders champagnesalg i statistikkerne stadig er langt nede. EU's vinreform ligner umiddelbart en større sten i skoen,

Fri vin
Reformen betyder, at alle får lov at plante vinstokke frit overalt i EU, også i Champagne, hvilket uundgåeligt må få betydning. Derfor mobiliserer alle gode kræfter sig i øjeblikket for at skaffe sig en eller anden kattelem. Fraktionen af unge vinbønder vil endda have præsident Sarkozy til at gøre noget. Foreløbig har kun den tyske kansler Angela Merkel støttet fortsat styring af retten til at plantevinstokke som hidtil.

Det er klart at udsigten til at kunne plante vinstokke frit, umiddelbart kan få en udvidelse til at tage sig ret ligegyldig ud. Men i virkeligheden er den vigtigere end nogensinde, for hvordan kan man bedre bevare champagnens særlighed end at styre hårdt, hvor den kan laves og af hvem.

 
Posted by Picasa
Parceller med vin i Champagne er umådeligt værdifulde. Nu er flere på vej.

Udvidelsesarbejdet fortsætter da også. I øjeblikket er Champagne på størrelse med Bourgogne, begge blot omkring en fjerdedel af Bordelais. Godt 34.000 hektar er alt for Champagnes vdkommende, og hvor meget der så kan komme til med en udvidelse, er ikke defineret på faste tal. Men jeg har set godt 4.000 hektar nævnt.

Sikkert er, at 40 nye kommuner er udnævnt, og to forlader appellationen. Næste skridt er at definere de parceller - jordstykker - der skal med. Man går ganske grundigt til værks i Frankrig, og det kan godt virke vanvittigt, når man som jeg er ufransk. Men jeg kniber mig i armen og husker på, hvor mange vidunderlige vine og madvarer dette land fremelsker. Jeg tror på en sammenhæng. Jeg tror også på, at slow er godt for sjælen i det hele taget, og så lever jeg bedre med detaljegraden.

At fastsætte de præcise parceller er anden halvdel af arbejdet. Det begynder i 2011, og man venter at det vil vare flere år. Jeg behøver vel ikke nævne, at mere end en jordejer venter mere end interesseret på resultatet.

Proces i to tempi
Første halvdel af arbejdet - at finde kommunerne - er blevet gennemført i de seneste år af et hold eksperter. De opfylder alle et eller flere af tre kriterier:

1) historisk tilhørsforhold til Champagne Viticole:
2) de tilhører en af de store geomorfologiske strukturer, der samler vinmarkerne (f.eks. Montagne de Reims og Côte des Blancs)
3) Møder en kombination af favorable faktorer

Resultatet kom for over to år siden.

Men hvem skal så bestemme noget, der vil få så stor betydning for mange menneskers økonomi? Vindruer fra Champagne er dyre.

Det skal en kommission, der består af vinbønder fra andre områder end Champagne og et hold eksperter i felter som geologi, geografi, landbrugsvidenskab og vindyrkning. Alle udnævnt af INAO, som er det statslige organ, der bestyrer blandt andet AOC'erne.

De skal sigte efter at finde parceller efter kriterier, der tager udgangspunkt i en analyse af de ni såkaldte terroir-kerner. Der er altså ingen absolutte kriterier for samtlige parceller. Kommissionsmedlemmerne vil kigge på faktorer som det øvre jordlag, det nedre jordlag, hældning, antal solskinstimer, højde (over havet), plantevækst.

Arbejdet ventes at vare flere år. 2015 har tidligere været nævnt som muligt første år med en udvidet delimitation. Man må forvente, at rettigheder til at plante vinstokke vil blive givet i et tempo, der matcher økonomien. At nye ejer af jord indenfor appellationen med andre ord først vil kunne plante vinstokke, når de får lov.

Med mindre selvfølgelig, at alt virkelig bliver frit, når EU's vinreform bliver fuldt gældende.

Læs mere om Delimitation og om ret til at plante vinstokke.

No comments: