22 January, 2008

Milde søndag

 
Posted by Picasa
En solskinssøndag i vinen. så glemmer man stort set, at det er svært at tvinge lemmerne i gang.

Vejret er fortsat mildt. Denne søndag nåede vi også over 10 grader over middag. Jeg klager ikke, for jeg har svært ved at holde varmen, når vi er under fem grader. Vi bevæger os jo ikke ret meget, når vi beskærer.

En af de gamle gutter, der var med til at smage vins clairs på kooperativet forleden - sagde, at udviklingen er tidlig også i år. Jeg fik desværre kun refereret hans kommentar, så jeg kunne ikke spørge yderligere ind til den. Hvad ser han?

Mange års ophobet erfaring
Jeg har generelt kæmpestor respekt for den slags udtalelser, fordi jeg ved, at denne ældre herre har gået i vinen i 50 år, og han står desuden på skuldrene af sin far, der også gik i vinen i 50 år, og så fremdeles.

Han repræsenterer med andre ord en enorm ophobet erfaring, der nok er værd at lytte til. Og fordi den er baseret på det, han bemærket og hørt gennem årene, og ikke videnskabelig forskning, er det også den slags, man kun lærer direkte af andre. Det står ikke i nogen bøger.

Selv har jeg intet bemærket.

Trækfugle, insekter, lys
Sidste år fik trækfugles tidlige ankomst - vildgæs der fløj henover hovederne på os - insekter på planterne og så lysets skift - åde noget uudsigeligt og noget højst håndgribeligt -fortalte mig, at foråret var kommet allerede i midten af februar.

Den gamle guts benchmarks kender jeg desværre ikke. Men jeg har tænkt mig at holde øje med ham, så jeg kan spørge lidt ind til det.

 
Posted by Picasa
Alain i vinen.

Vores status er i øvrigt ikke særligt fantastisk. Vi arbejder en halv dag, har begge svært ved at tvinge kroppen i gang med arbejdet, og når en tredjedel ind i række ni og ti. Vi mangler altså stadig 32 rækker.

No comments: