06 February, 2007

Druer gennem 10 år

 
Posted by Picasa
Chardonnay-druer fra rekordhøsten i 2004.

At dyrke druer er en beskæftigelse, der kræver is i maven. Det har jeg jævnligt nævnt. Men tal - de knaldhårde fakta - taler til tider langt tydeligere end bogstaver.

Derfor og så på grund af den megen snak - også i denne blog - om det nye og anderledes vejr for eksempel i 2006 finder jeg det vældig interessant at sammenligne årene. Hvad kan man overhovedet sige om udviklingen?

Her kommer nogle tal, hentet fra en oversigt over årene 1996-2005 i bladet Le Vigneron Champenois udgave fra december 2006.

Druernes 10-års oversigt
Oversigten indeholder datoerne for udfoldning (udspring), fuld blomstring og vinhøst for de tre druesorter, der er de altovervejende i Champagne: Chardonnay (grøn), Pinot Noir (blå) og Meunier (blå).

Generelt og gennemsnitligt set - for sorterne varierer - over de 10 år springer vinen for det meste ud omkring den 15. april, den står i fuld blomst omkring den 15 juni, og druehøsten begynder normalt omkring den 18. september. Skal man se større variation - f.eks. finde ud af, hvornår man egentlig høstede druer i oktober - må man altså længere bagud end 1996. Tabellen viser den tidligste og den seneste dato for udspring, blomstring og høst:
Druedatoer
ChardonnayPinot NoirMeunier
29.03.03-18.04.9605.04.97-21.04.9608.04.03-23.04.96
07.06.03-19.06.0107.06.03-21.06.0108.06.03-22.06.96+01
25.08.03-27.09.0425.08.03-27.09.0425.08.03-25.09.01+04

Kigger man nærmere på datoerne, er det især 2003, der skiller sig afgørende ud fra de andre år. Og netop 2003 var et år, der bød på mildt sagt ubehageligt nyt fra vejrfronten.

Vinteren var kold i Champagne. Men det blev varmere, ligefrem lunt allerede fra midten af februar. Varmen fik vinstokkene til at udvikle sig tidligt, og da det så satte ind med forårsfrost i slutningen af april var ødelæggelserne virkeligt omfattende. Lige præcis de dårlige nyheder overbragte Alain sammen med champagnen, da jeg havde min sidste arbejdsdag på den gamle redaktion i København.

Dengang forstod jeg slet ikke alvoren. Det er sevet ind siden. Alligevel gør tallene i Le Vigneron Champenois stadig indtryk. Det mulige udbytte fra 13.000 hektar med vin blev totalt ødelagt i løbet af en nat. I alt 29.000 hektar blev berørt af frosten. Et tal, der er ret tæt på det totale beplantede areal i Champagne på omkring 30.000 hektar.

Reservevin og hedebølge
Det er for at polstre sig selv mod den slags meget dyre klimatiske hændelser, at man netop har udvidet den individuelle reserve, der kun må bruges i produktionen med myndighedernes særlige tilladelse.

Det skal blive interessant at følge udviklingen i de kommende år. Om eksempelvis vi vil få flere varme vintre som den igangværende, og hvilken betydning det vil få for udspringsdato og eventuel forårsfrost. Det kan også være, at frosten bliver endnu sjældnere i takt med varmere vejr. Vi får se.

Ulykkerne i 2003 sluttede i øvrigt ikke med frosten. Siden fulgte den meget varme sommer, hvor hedebølgen kostede tusinder af gamle franskmænd livet. Hedebølgen betød også, at druerne modnede så hurtigt, at vinhøsten begyndte med så få dages varsel, at vi eksempelvis stadig befandt os på ferie i Danmark.

Det afgørende er, at indholdet af sukker overstiger en bestemt grænse. Derefter skal druerne høstes, hvis man vil holde det sædvanlige indhold af alkohol på 12,5 procent. Det betyder i øvrigt også, at syreindholdet i druerne årgang 2003 var usædvanlig lavt.

Det meget lave antal kilo druer i 2003 (7.500 kilo per hektar) blev i øvrigt fulgt af lige så legendariske 23.000 kilo per hektar året efter. Vinstokkene kompenserede formentlig for det lave udbytte året før.

Usædvanlig årgang
Den varme sommer i 2003 blev fulgt af et lunt efterår, der modnede et nyt - meget mindre - hold vindruer, der helt usædvanligt blev høstet på grund årets store frosttab.

En champagne fra 2003 består derfor af en sjældent set blanding af vine fra to druehøster samt de reserver, der til formålet blev deblokeret. En ret usædvanlig cocktail, der betyder, at mange professionelle - ifølge Le Vigneron Champenois - agter at sende årgangsflasker på markedet. Og også en årgang, der imødeses med spænding, fordi den ventes at være ganske usædvanlig.

Oplysningerne fra Le Vigneron Champenois stammer fra CIVC's tekniske afdeling.

In English

Copyright: The copyright for text and photos at bobler.blogspot.com belongs to Solveig Tange. You may use my articles, photos or parts of them for non-commercial use and if I am credited as the author. Feel free to link to this site but not in your own frameset please.

No comments: