20 April, 2011

Frostbeskyttelse i sving

Vi følger nu frosten fra vores ferie.

En af mulighederne er at spørge svigermor, og hun fortæller, at vores kolleger i landsbyen Vertus, fem kilometer fra vores vinmarker, brændte den anden morgen. Det vil sige, at de havde gang i de små lamper, der er anbragt i visse særligt frostudsatte parceller.

Vindmøllerne ved Avize har også drejet rundt, og det er, så vidt jeg ved, første gang i nogle år. Jeg har i hvert fald ikke hørt om det tidligere. Vindmøllerne er grundmurede, og idéen er, at de sætter luften i bevægelse. Ellers flyver den varmeste og letteste luft til vejrs og efterlader den kolde luft ved de udsatte, små, grønne skud.

At disse foranstaltninger har været i sving betyder selvfølgelig, at frostfaren har været meget tæt på denne gang. I departementet Aube, der huser de sydligstliggende parceller i Champagne, har vi hørt om frostskader på op til 100 procent.

Hos os har svigermor heldigvis ikke set frost i haven, så vi regner indtil videre med frisag i denne unægteligt meget spændende tid.

Se billeder her.

No comments: