22 April, 2011

Fire læs løs jord

 
Posted by Picasa


Nu har I stort set siden nytår mere eller mindre uafbrudt og uge efter uge set på billeder af mennesker - os - der beskærer vinstokke efterfulgt af billeder af mennesker - stadig os - der binder vingrene op.

Af og til foregår der også andre ting i vinen.

For eksempel fandt Alain et par dage før påsken på, at der skulle køres noget mere jord på de rækker, hvor vintraktoren kører. Den er noget tungere, end hvad der ellers færdes, og det presser jorden sammen, hvilket på et tidspunkt - hvis man intet foretager sig - vil gøre arbejdet mere besværligt i disse rækker.

Hvad gør man så ved det? Ja, ringer til ham fyren med den gode traktor, og en anden fyr med den gode jord. I dette tilfælde jord, der blev skrællet af grøftekanter for 20 år siden og som siden har ligget i et hjørne og ventet på at blive brugt. Det er så nu. En fætter kom forbi med fire læs, og de er nu kørt ud i vinrækkerne.

Næste problemstilling er, at noget skal sås for at holde på jorden og for at hindre at det hele vokser til i ukrudt. Alain er ingen tilhænger af græs, som andre er begyndt at bruge. Vi kan blandt andet se, at der var endnu flere knopspiserskader i græsrækker end andre rækker, men græsset og vinstokken har også brug for samme mineraler, så der foregår også en vis kamp om produktionsmidlerne, hvor man har begge dele. Vi er vist ude i noget lucerne, der dog skal tjekkes op med en tekniker på det kooperativ, der tager korn fra vores marker.

At vedligeholde tre hektar med vinstokke rummer stadig nye småprocesser. Denne her har jeg i hvert fald ikke tidligere stiftet bekendtskab med. Vi plejer at klare den med at læs træflis hver tredje år.

 
Posted by Picasa

No comments: