18 February, 2014

Kurs mod arbejdsomt forår

Endnu en dag med høj sol. Fuglene har taget fat på forårssangen, så vidt jeg kan høre.

Hvis alting har tænkt sig at fortsætte med samme to ugers forspring, er to ting sikre.

1) Risikoen for mulige frostskader er større, fordi perioden bliver forlænget.

2) Vi kan forvente at arbejde så godt som uafbrudt til en gang ind i juli måned. Dén pause, vi normalt kan holde efter opbinding, kan hurtigt blive inddraget, hvis vinstokkens knopper sætter farten ekstra op.

Andres aktivitet
Stor og varieret aktivitet i Côte des Blancs mandag.

En del parceller er ikke beskåret endnu, det vil ske. Andre er i gang med at binde op. Jeg så også en hel del traktorer i færd med at kværne gødningsstoffer.

Vi befinder os på varierende stadier for hver af aktiviteterne. Beskæringen er dog tæt på at nå i hus for i år.


No comments: