19 August, 2011

Mostprøver koster to dage

 
Posted by Picasa
En liter friskpresset most af Pinot Meunier. Den gule skål bruger vi normalt til brød under vinhøsten.

Vores egne mostmålinger hjemme ved køkkenbordet fortæller en lidt anden historie end de genelle skemaer over modenhed. Vi har derfor besluttet at skyde høststarten to dage.

Det betyder, at vi begynder den 27. august i stedet for den 25.

Mosten måles
Alain og praktikanten brugte torsdagen på at samle repræsentative drueklaser fra vores parceller og måle mostens grad af modenhed.

 
Posted by Picasa
Enkelt grej: En kande med en liter saft, et målebæger, en oechslevægt og et termometer.

Princippet er sådan set ganske enkelt.

  • 1) Pluk to kilo druer
  • 2) Pres dem akkurat nok til, at det giver præcis en liter most
  • 3) Hæld den halve liter op i et målebæger
  • 4) Anbring målegrejet - aréomètre eller oechslevægt - frit i væsken
  • 5) Aflæs tallet foruden mostens temperatur med termometer

Med apparatet kan vi forenklet måle mostens vægtfylde. Jo mere sukker, jo højere vægtfylde eller densitet. I en tabel kan vi se, hvilken alkoholprocent, der svarer til den målte vægtfylde - grad af sukker - ved 20 grader Celsius.

Vores most var tre grader varmere, det kan vi korrigere for ved hjælp af en anden tabel.

Denne helt enkle opstilling foregår i høsthusets køkken. Det har alligevel lagt lokalitet til så meget andet i årets løb.

Resultatet:
Vores Pinot Meunier i Loisy-en-Brie og Solières er henholdsvis 7,9 og 8,3, og de skal op over 9,0. Vi er således lidt længere bagud end de generelle tal for vores departement, Marne, som var på 8,3% vol torsdag den 18. august. Chardonnay ligger generelt på 8,0% vol i Marne. Planen er at gennemmåle dem på samme vis i næste uge.

 
Posted by Picasa
Oechslevægten er anbragt helt frit i måleglasset.

Folkene ankommer i løbet af fredag den 26. august, så at vi alle kan begynde lørdag den 27. august og fortsætte i en uge frem.

No comments: