03 April, 2013

Plovtur

 
Posted by Picasa
Vand tegner af og til interessante spor ned gennem nogle af rækkerne i Loisy-en-Brie.

Er der nok af det, graver det render, som vi bestemt ikke ønsker. Vi vil faktisk slet ikke have regnvandet ned genmem rækkerne, for en vinstok er helst fri. Men vandet løber sine egne veje, så af og til er vi nødt til at hjælpe lidt på vej.

Mandag var Alain afsted med traktor påmonteret plov for at pløje jorden mere jævn efter vandets renden. Et lille eksempel på de mange små detaljer, der også indgår i en vinmatrikels generelle velbefindende.

Det har jeg ikke noget billede af, men ploven ser sådan her ud.

 
Posted by Picasa

No comments: