18 January, 2011

Historien fortalt af vinstokkes antal

 
Posted by Picasa

Min begejstring for skemaet over de sidste 100 års vinhøster fortsætter.

En af de spændende parametre er surface en production, oversat overflade eller areal i produktion:

De få tal i århundrets første næsten 20 år dækker over to katastrofer her i Champagne: Først spiste Phylloxera-vinlusen et festmåltid på vinrødderne i 1800-tallets afslutning. Genplantningen var ikke slut, da 1. Verdenskrig rullede ind over en god del af Champagnes jorder, hvilket øelagde yderligere planter.

Op igennem 1920'erne dansede den rigeste del af den vestlige verden Charleston blandt andet hjulpet af champagne. Vinmarkerne blev genplantet i adstadigt tempo.

Festen sluttede i 1929, og frem til 1940 svandt 12.300 hektar ind til næsten en hel halvering på 7.814 hektar. Det købestærke publikum forsvandt med depressionen, og der gik mange år, før det vendte tilbage. I mellemtiden måtte man overleve så godt som muligt, og man begyndte så at arbejde seriøst på franske hjemmemarked. For første gang. Frankrig aftager stadig cirka halvdelen af det årlige salg, men sådan var det ikke før depressionen.

Under den 2. Verdenskrig fortsatte produktionen, men kun akkurat. Den tyske værnemagt krævede aftalte månedelige leverancer af champagne sendt til Tyskland (jo, den er god nok) under hele krigen.

Først helt oppe i 1960'erne begynder den store beplantning af Champagnes vinmarker. 500-1000 hektar hvert år lige til AOC-arealet var stort set fuldt udplantet engang efter årtusindskiftet. Tallet varierer fra år til år. Hvorfor denne ændring i 1960'erne efter stort set stilstand i 40 år? Et spørgsmål om prisen på druer.

Kig efter i den kolonne, der hedder prix, og se, hvordan den svinder ind til nærmest ingenting i 1930'ernes kriseår. Det var dengang vinbønderne begyndte at slutte sig sammen i kooperativer for at undgå at sælge deres druer til champagnehuse til en pris, disse definerede. CIVC blev oprindeligt nedsat for at regulere en pris, der var acceptabel for både vinbønder og champagnehuse. Men det er en anden historie.

En anden interessant detalje er ordet gelée/gel - frost - man behøver bare scanne ned igennem spalten med incidents - hændelser - for at forstå, hvor stort et problem forårsfrost har været og her i Champagne. Det er dog meget sjældent, at et meget stort område fryser. Det skete senest i 2003 og hedder så gros gel - stor frost.

No comments: