05 September, 2013

Modning med fuld fart fremad

 
Posted by Picasa
Sådan ser den ud. Årets frugt primo september år 2013. På et tidspunkt, hvor druer plejer at nærme sig afslutningen på den del af årets karriere, der foregår i det fri. Ikke i 2013.

I øjeblikket indeholder champagnedruerne sukker nok til at levere i snit 5,6% vol. Vi ser gerne tal på i hvert fald 9,5% vol, men 10% vol skader da heller ikke. Vi regner med en høststart sidst i september, og den vil i år strække sig et velvoksent stykke ind i oktober. Vi skal årtier tilbage i tiden for at finde noget lignende. Oktober rimer ikke længere på høst i Champagne.

Derfor kan vi også godt sende en tanke i retning af, om den slags nu er helt sundt. Ikke at vi kan gøre så meget ved det. Foreløbig er vi åbenbart en hel del, der stiller spørgsmål, for det tekniske hold under CIVC, der har udsendt årets første tilstandsrapport fra vinen, føler sig kaldet til at bruge en hel A4-side på at besvare den slags spørgsmål, og det har jeg aldrig tidligere set.

Modning i oktober
Et interessant spørgsmål er for eksempel om druerne overhovedet kan nå at modne, og ja, det gør de, beroliger teknikerne, omend det ikke går så hurtigt som om sommeren. Hvert år finder vi også en senere generation af druer, som vi kan plukke og spise af i oktober og af og til så sent som november. Det er druer, der er modnet efter vinhøsten, og derfor sidder tilbage.

Umiddelbart bagefter følger spørgsmålet om kvaliteten. Vil den blive påvirket af de sene datoer? Ja, hvem kan vide det tre-fire uger før? Ikke engang de kloge teknikere i CIVC, der derfor henfører læserens opmærksomhed på det faktum, at Champagnes ry som vin og vinregion stammer fra en tid, hvor vinhøsten generelt faldt senere end nu. Jo.

Sukker og syre
Flere medier skriver om årets druer og den kommende høst af dem. (For eksempel Le Figaro)

Sikkert er det, at der er færre druer at høste i de områder, der sommeren igennem er blevet ramt hårdt af voldsomme storme med haglvejr. Også i Champagne er nogle 100 hektar gået til, men det hører til sommerens normale uorden. Heldigvis plejer ulykken ikke at ramme de samme landsbyer hvert år.

Forårets og forsommerens kulde påvirkede bestøvningen nok til, at vi selv har en del millerandange, og det er - så vidt jeg har forstået - et ret almindeligt fænomen i år. Omend ikke hos alle: Sidste weekend så vi vinmarker i Montagne de Reims, der intet spor havde af disse små uudviklede syrebomber. Druerne var af almindelig og udviklet størrelse. "Åh, en smuk vingård," lød det let sukkende fra Alain, der havde brugt flere dage blandt Chardonnay-druer af alle størrelser.

 
Posted by Picasa

Fire ugers modning
Hvad de sure druer og det lave sukkerindhold angår, er der vist ingen, der gætter alt for meget hele fire uger, før det går løs. Ingen kan jo nemlig vide det. Det er netop i ugerne før høst, at den store ophobning af sukker finder sted, og derfor forventeligt, hvis druerne endnu ikke har ret meget sukker.

Grunden til, at historier om sure druer alligevel dukker op, kan være, at hele apparatet er i gang efter sommerferien. Skolen begyndte tirsdag, folk er tilbage fra ferie, klar til at gå i gang. Det plejer vi også at gøre. Men i år er der ikke så meget at lave endnu, og så kan man jo for eksempel gå og måle sig til bekymringer om stort og småt.

Men i øvrigt er syren usædvanligt høj i år, fortæller teknikerne. Indholdet af sukker er foreløbig ret gennemsnitligt for dette tidlige tidspunkt, oplyser de videre. Endelig fortæller klasernes vægt også deres historie om det vanskelige forår. Begge Pinot-typer er allerede 20 gram tungere end Chardonnay i snit, og Chardonnay plejer bestemt ellers - i hvert fald hos os - at sende gennemsnitsvægten i vejret. Koldt vejr under blomstringen har givet bærrene svære vilkår, og mange har aldrig og vil aldrig udvikle sig. Det skyldes mille-randage'n.

Måske skal jeg lige fortælle, at oplysninger stammer fra målinger, der er foretaget rundt omkring i Champagnes vingårde af vinbønder, der indrapporterer deres resultater, hvilket gør det muligt for CIVC at lave en stor og samlet statistik for hele området. Vores kommune er også repræsenteret, og da vi kender den person, der samler prøverne, er vi helt trygge ved dem.

Mere følger de kommende uger. Følg endelig med i det spændende opløb til den endnu mere spændende vinhøst.

No comments: