05 October, 2006

Lov skal følges i Champagne

Kvotaer, beskæringssystemer, høstdatoer... rækken af love og regler, som vinbønderne i Champagne skal overholde, før de må skrive champagne på deres etiketter, synes uendelig. Men da det næppe er nogen myndighed muligt at kontrollere hele baduljen, kunne man få den kætterske tanke, at det hele trods alt mest er for et syns og den høje pris' skyld. NOT, siger jeg bare, vi har lige fået gode, solide beviser for det modsatte.

Det drejer sig om en bekendt, der lever af at udføre forskelligt arbejde i andres vinmarker i Côte des Blancs. Han har netop rodet sig ind i problemer ved at lade forskellige, hyrede hold af vinplukkere stå for at høste druer i området ved Vertus. Men på forkerte tidspunkter.

Fire forskellige startdatoer
Netop i Vertus er vinhøst en kompliceret affære, fordi parcellerne er inddelt i hele fire forskellige zoner. Det hænger sammen med, at parcellerne er meget forskellige. Nogen ligger på skrænter, andre på fladt land, hvilket selvfølgelig er helt afgørende for, hvornår druerne optimalt bør høstes. I Vertus betyder det fire forskellige tidspunkter for høststart.

Det er naturligvis bedst teknisk set, fordi det betyder bedre druer. Ligeså naturligt er det yderst besværligt for en arbejdsgiver, der skal planlægge, hvordan han får det hele høstet i den sammenhængende periode, hvor han har folk hyret.

Vores bekendte kom i år til at forkludre startdatoerne for disse forskellige zoner. Derfor blev druerne høstet på forkerte tidspunkter for nogles vedkommende.

Bureaukrater i bondeland
En detalje langt ude fra bondeland, som bureaukraterne i INAO - det er den ministerielle organisation, der overvåger AOC'erne - naturligvis ikke har en chance for at høre om, hvis ikke flinke naboer sørgede for at hviske den rette mand i øret. Det førte til et leben af bureaukrater fra Paris i de berørte rækker.

Vi har altså fået syn for sagn: Det betyder rent faktisk noget, at man følger lovene. Der er altid risiko for, at nogen sørger for at bringe beskeden videre til rette vedkommende, hvis der sker fejl.

Personligt forventer vi at overtage en yderst misligholdt parcel, som der skal investeres uhyggeligt mange timers manuelt arbejde i, før den vil leve op til reglerne.

Hvad de på forkerte tidspunkter høstede druer angår, så blev de behørigt afvist.

In English

Copyright: Ophavsretten til tekst og billeder på bobler.blogspot.com tilhører Solveig Tange. Mine artikler, billeder eller dele af dem må ikke gengives andre steder, uden at jeg fremstår som forfatteren. Du er velkommen til at linke, sålænge du ikke åbner i eget framesæt.

No comments: