23 October, 2014

Paris, champagne og sko

 
Posted by Picasa
En lille, hurtig tur til Paris er altid på sin plads, og det er så i dag.

Siden sidst har jeg lært, at hver franskmand i snit køber syv par sko om året.

Jeg er i gang med at læse 600 siders sociologisk afrapportering om de mennesker, jeg lever sammen med, og deres land, og jeg er med andre ord langt bagud.

Det er også alt det champagne.

Når jeg først flytter til byen, får jeg forhåbentlig bedre tid til at studere fodtøj.

I øvrigt er jeg spændt på det kapitel, der handler om champagne. Det felt kan jeg da umuligt halte i.

No comments: