12 July, 2010

Nyt kvotebud

Den 19 . juli saetter CIVCs parter sig sammen for at diskutere kvoten for 2010.

10.400 kilo druer per hektar har optraadt i avisen som et bud uden specifik afsender. Fredag modtog vi paa tykt - dyrt - papir en praesentation af en af de store regionale champagnegruppers maerker vedlagt et nyhedsbrev med et par politiske udtalelser i bunden af talen.

Lanson-BCC gaar ind for 10.800 og op til 11.000 kilo druer per hektar, og stoetter udvidelsesarbejdet varmt, forlyder det uden omsvoeb.

Altsaa flere druer paa kort sigt og flere hektar paa laengere sigt. For champagnehuse er det praktisk med mange druer paa markedet for at holde kilopriserne i ave. For vinboenderne, der ofte baserer halvdelen af deres indtaegt paa at saelge druer til champagnehuse, gaelder det modsatte. som regel

Afsenderen er i oevrigt Bruno Paillard, og udtalelsen er skrevet paa Lanson-BCC's vegne men ikke champagnehuset Bruno Paillard.

Lanson-BCC bestaar af husene Lanson, Burtin, Boizel, Besserat de Bellefon, Chanoine Frères, De Venoge, Philipponat og Alexandre Bonnet.

No comments: