28 August, 2014

2014 nærmer sig sundt, surt og støt

 
Posted by Picasa
Godmorgen til jer alle.

Ferien er slut. Sidste heat før vinhøst i gang.

Foreløbig har vi selv spadseret vinmarkerne igennem, endnu ikke for at samle druer ind, vi kigger på bærrene, og ja, de er fine, og nøjes indtil videre med at skimme de andres målinger, der har været i gang i flere uger.

Druemålinger
Hvert år samler vinbønder overalt i Champagnes marker druer i deres parceller, vejer og presser disse og måler mostens indhold af sukker og syre. Det husker du måske fra andre år.

Få og spredte målinger i begyndelsen, hvor mange stadig er på ferie, og flere og flere, som vi nærmer os høsttiden.

Tættere på dagen - le Jour J - går vi også selv ud og sanker og måler og alt det der, men lige nu klarer vi os glimrende med de andres vurderinger. Der er et stykke vej endnu. Druernes modning er lige nu cirka halvt gennemført.

Den generelle statistik, som CIVC's tekniske afdeling står for - og det må være sådan noget som dem, landmænd diskuterer dyrkningsmetoder, nye afgrøder og hvad ved jeg med - er ikke mindst interessant for sin analyse. Nogen gange det, der står, og andre gange, det, der netop ikke er nævnt.

Sunde druer
Et andet interessant aspekt lige nu er druernes tilstand.

Flittige læsere her vil gennem årene have hørt om alle de kalamiteter, der kan ramme en vindrue. Det er ikke småting.

I år er nogle af klaserne da også brændemærket af solen, der er millerandage fra blomstringen (bittesmå druer blandt almindelige af størrelse i samme klase), og en smule hagl har nogle af markerne også lagt blade til. Men den generelle tilstand er foreløbig rigtig fin.

Da Alain spadserede igennem hele molevitten dagen efter vores hjemkomst fandt han et enkelt bær med gråskimmel.

Jeg skal hilse at sige, at det er foreløbigt til at leve med så få uger, før det sker.

Syre og start
Sommeren har juni og en god del af juli igennem været så varm og tør, at kun meget lidt svamp tilsyneladende har kunnet tage plads (det kræver blandt andet fugt). Defor har svampesporer trods augusts skiftende og efterhånden helt efterårsfugtige opførsel ikke rigtig fået fat endnu.

Vinstokkene bærer mange klaser. Nogle led under den høje varme først på sommeren, men rigeligt sidder tilbage. De er foreløbigt ret syrlige, så vi ser gerne varmen tilbage. Den er meldt retur, når skolen begynder igen i næste uge. Sådan er det jo, når sommerferien er slut, ikke?

Høstens start bliver besluttet den 3. september. Selv går vi og drømmer om den 15.

No comments: