01 October, 2013

Kickoff - druerne målt

 
Posted by Picasa
Mandag spadserede vi alle parceller igennem for at samle drueprøver. Bemærk gerne druerne, bemærk også vejret. Begge dele tegner rigtig fint.

Jeg har lagt en del billeder på vores Facebook-side, hvor du kan se prøveudtagningen, og hvordan vi måler sukkeret.

Refraktometer eller ej
Man kan undersøge druerne bær for bær direkte med et refraktometer, som måler bærrets indhold af sukker. Sådan vil druerne blive målt, når de kommer til pressen for at sikre deres modenhed en sidste gang. Men det er ikke særlig repræsentativt for en hel parcel, og derfor gør vi det på vores egen, mere besværlige måde.

Idéen er at udtage to kilo prøver på en repræsentativt tilfældig måde. Vi vælger altså ikke klaserne ud fra bestemte idéer, men prøver at være så random retfærdige som muligt.

Alain leder altid efter nye og smartere metoder for alting, og i år foregår prøveudtagningen på denne måde.

Udtagning af prøver
Vi begynder altså fem-syv rækker inde i parcellen, spadserer først tyve meter op og tager den første prøve, tre klaser forskellige steder fra samme plante og af det, der er, det vil sige med gråskimmel, ikke helt moden eller fantastisk flot. Derefter 50 meter længere op for at tage næste prøve, fra den anden side af rækken og så fremdeles, indtil vi har to kilo i spanden. Den rummer i alt otte kilo, så når cirka en fjerdedel er fyldt op, stopper vi. Hvis rækken stopper, går vi ind i den næste nogle rækker længere fremme og plukker videre.

Samme proces i alle vores parceller og bagefter hjem i køkkenet og presse.

Chardonnay overhaler Pinot
Al denne umage tager cirka en halv dag, men den er det værd. Hvert år byder på sine overraskelser.

I år har Chardonnay-druerne hængt noget bagefter Pinot'erne.

Det kolde forår ramte især de grønne druer, fordi det stadig var koldt og utidigt, da Chardonnay blomstrede. Vi var blandt andet ramt af coulure, et fænomen, der får det der skal blive til druer til at falde af i stedet for at blive befrugtet. Vi ser arven derfra ganske tydeligt: Chardonnay-klaserne er meget mindre end sædvanligt.

Lige nu betyder det, at Chardonnay modner meget hurtigt. Da der hænger så forholdsvis lidt på Chardonnay-stokkene, modner det, der er, meget hurtigere, og Chardonnay, der ellers var bagud for nogle uger siden, har overhalt Pinot-modningen indenom.

Vejret forsinket
Vejret er fint, nætterne lune, og det hjælper alle druerne mod modning. Som vi har set i den første del af 2013, forekommer vejret forsinket.

Det vejr, vi har i øjeblikket, er meget lig det, vi plejer, på trods af, at vi vil høste en-to uger senere end en forholdsvis sen, normal høst.

Presning og resultater
Se mere om selve presningen og måling af sukker på vores Facebook-side.

Vores resultater ligger mellem 9,6% vol og 11,13% vol for fem Chardonnay-prøver og mellem 8,3% vol og 9,6 %vol for Pinot Meunier-prøverne. Vi har ikke taget nogen Pinot Noir-prøve, fordi der er meget lidt.

Mostprøverne har altså et godt indhold af sukker. Vi regner med at Pinot'erne indhenter det sidste de næste dage.

Hvor det jo altså går løs: Vinhøst 2013.

No comments: