13 May, 2014

Ræsonabel status

 
Posted by Picasa
Af og til bliver vi spurgt om, hvor grønne vi er.

Svaret er, at vi er ræsonable.

Viticulture Raisonnée hedder det, når man ikke er økologisk, men i øvrigt gør, hvad man kan for at dyrke så rent som muligt.

Et meget fleksibelt begreb, fordi det dækker over en proces snarere end et stadium. Det kan hvem som helst med andre ord sige, og der kan være stor forskel på, hvad det dækker over, fordi der mig bekendt ikke er defineret trin eller stadier.

Her kommer derfor en oversigt over, hvor vi befinder os efter vores første fem år, der begyndte med et rundt nul.

Vinmarkerne
A: Økologisk gødning i stedet for konventionnel. Desuden halvering.

B: Ukrudsmiddel: Halvering. Vi pløjer rækkerne på bestemt tidspunkter af året og er i færd med at så græs og kløver for at holde rækkerne ukrudsfri. Vi mangler stadig plovjern til at pløje mellem planterne, og derfor kan vi ikke droppe ukrudsmidlerne helt endnu. Vi bruger også hakkejern, men det er umuligt at holde det hele med manuelle redskaber.

C: Svampemidler: Halvering af sprøjtninger mod gråskimmel. Sprøjtninger mod meldug og vinmeldug hænger sammen med fugtigt eller tørt vejr.

D: Insektmidler: To sprøjtninger mindre, fordi vi er gået over til seksuel forvirring for at undgå cochylis-sommerfuglens larver.

Vinkældrene
Vi har ofte brug for mere viden, når vi skal afgøre om den ene eller den anden praksis er miljømæssigt bedst. En god del af den viden kommer fra brancheorganisationens, CIVC, teknikere.


A: Under vinhøsten bliver der brugt meget vand til at rense presser. Dette vand bliver i dag opsamlet og renset. Alt muligt andet bliver i øvrigt også opsamlet. Gamle dunke, gærpropper fra degorgering og meget mere.

B: Ingen brug af kemikalier i kældrene.

C: Lettere flasker. Champagneflasken blev lettet 65 gram for nogle år siden, hvilket har reduceret CO2-forbruget. En champagneflaske er meget tykkere end en almindelig vinflaske, fordi den skal kunne modstå det høje, indre tryk på 6 bar. Ny standard for alle.

I og med vi vinificerer på vores kooperativ, tager vi os ikke personligt af disse praksisser, hvilket har den store fordel, at vi ikke personligt skal holde os orienteret om nye regler. Jeg minder om, at vi er cirka to fuldtidspersoner i firmaet.

D: Ultra simpel emballage (40% af Champagne-regionens forbrug af CO2 kommer fra emballage). Vi har foreløbig en papkasse med vores navn på, og overvejer stadig gaveemballage, som vi af og til har forespørgsler på.

E: Minimalt forbrug, vi køber kun erstatninger eller værktøj, vi ikke allerede har. Hvilket naturligvis har været en del arbejdsredskaber, som vi ikke havde. Vi deler dog stadig noget af det med nabovinbonden. Så lidt papir som muligt. Vi har i de første fem år primært delt visitkort ud, og sendt alt andet i elektronisk form.


Vores mål er at trække et endnu mere ræsonabelt spor.

 
Posted by Picasa

No comments: